Mi?rcoles, 17 de agosto de 2011

Dyrektor kreatywny Chanel Karl Lagerfeld we wspó³pracy z francusk¹ mark¹ S.T. Dupont zaprojektowa³ limitowan¹ edycjê wiecznych piór, d³ugopisów i zapalniczek.

 

S.T. Dupont specjalizuje siê w produkcji wyrobów z laki od 1872 roku. Firma wytwarza m.in. pióra i zapalniczki pokryte chiñsk¹ lak¹, które charakteryzuj¹ siê piêknym po³ykiem i barw¹. W ramach prz [...]


Leer m?s...

Publicado por Amane_Hitchcok @ 16:15  | Moda
Comentarios (0)  | Enviar
Domingo, 07 de agosto de 2011

El siglo XX ha sido un siglo repleto de estilo. Después de dejar a las cocottes de finales del XIX, llegaron los años 20 y una de las primeras mujeres [...]


Leer m?s...

Publicado por Amane_Hitchcok @ 10:59  | Moda
Comentarios (0)  | Enviar
Martes, 02 de agosto de 2011