Mi?rcoles, 17 de agosto de 2011

Dyrektor kreatywny Chanel Karl Lagerfeld we wsp?pracy z francusk? mark? S.T. Dupont zaprojektowa? limitowan? edycj? wiecznych pi?r, d?ugopis?w i zapalniczek.

?

S.T. Dupont specjalizuje si? w produkcji wyrob?w z laki od 1872 roku. Firma wytwarza m.in. pi?ra i zapalniczki pokryte chi?sk? lak?, kt?re charakteryzuj? si? pi?knym po?ykiem i barw?. W ramach przedsi?wzi?cia? Lagerfeld ? S.T Dupont wkr?tce uka?? si? dwie serie ? Chic z ofert? srebrnych i czarnych produkt?w oraz lakierowana seria Prestige.

?

Pi?ra i zapalniczki maj? by? przede wszystkim wygodne w u?yciu ? ?Najwa?niejsze, by dobrze trzyma?y si? w r?ku? ?m?wi dyrektor generalny firmy S.T. Dupont, Alain Crevet.

?

To nie pierwszy raz, kiedy Lagerfeld anga?uje si? w projekt nie zwi?zany z bran?? mody. Na swoim koncie ma ju? wsp?prac? z takimi firmami jak magnum, Coca Cola czy Geza Shon.
Limitowana edycja produkt?w projektu Lagerfelda pojawi si? w salonach S.T. Dupont w pa?dzierniku. Ceny waha? si? b?d? od 250 do 500 euro.


Publicado por Amane_Hitchcok @ 16:15  | Moda
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios